Hoides koos liitlastega Vaba Eestit 

In memoriam kapten Andres Mihkels

19. detsembril lahkus meie hulgast EROK asutajaliige kapten Andres Mihkels

1997 lõpetas  Meegomäe Lahingukoolis reservohvitseride kursused ROK I (sh Andres Mihkels ) ja ROK II. Kursuste lõpetamisel 22. juunil 1997 kohtusid Meegomäel mõlema kursuse lõpetajad ning otsustati asutada Eesti Reservohvitseride Kogu ( EROK ). EROK asutamisel oli oluline osa Andres Mihkelsil, kes oli tundnud huvi Soome vastava kogemus vastu ning oli koostanud ja võtnud kaasa meie asutatava organisatsiooni esialgse põhikirja. Juhatuse valiti leitnandid Lauri Einre, Jaanus Pikani, Andres Mihkels ning lipnikud Kaarel Tarand ja Kaido Pihlakas. Lpn Kaido Pihlakas volitati koostama vajalikud EROK asutamisdokumendid ja esitama need asutatud MTÜ registreerimiseks ning 19. novembril EROK registreeriti.

Avaldame kaastunnet kapten Andres Mihkelsi perele, lähedastele ja sõpradele.