Hoides koos liitlastega Vaba Eestit 

In Memoriam lipnik(r) Indrek Olmaru 20.01.1964-26.01.2019

Lpn Indrek Olmaru kuulus VROK 40 kursuse lõpetanuna EROK liikmeskonda ja selle juristide sektsiooni ning oli ka Martensi Seltsi ja Kalevi jahtklubi liige.
Indrek oli teenistuses Eesti Rahuoperatsioonide Keskuses ja Kaitseliidu Peastaabis. Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes läbis Indrek kaitsevaldkonna juristide täiendkursuse. Enne seda oli Indrek uurijana teenistuses Politsei- ja Piirivalveametis. Pärast politseiteenistusest lahkumist asutas Indrek taksofirma „Välk“, millele ta energiliselt pühendus ja seda tööd sai teha 3 aastat.

Indrek oli kindlameelne, rahulik ja positiivne kamraad, kellel oli kõrge riigikaitsetahe, mis nakatas ka tema poegi, kes astusid noorkotkasteks. Indrek omandas riigikaitseõpetaja kutse, kuid ootamatu raske haigus ei võimaldanud õpitut rakendada.

Selle aasta 20. jaanuaril oli Indrekul 55 aasta sünnipäev. Ta ei olnud allaandja ja võitles raske haigusega kuni lõpuni. Ärasaatmine on Tallinnas Jaani kirikus 1. veebruaril ja matmispaik Pirita kalmistu. Indrek maetakse tavavormis.EROK juristide sektsiooni nimel

Aivar Engel
kapten (r)

VROK 40 nimel

Toomas Niinemäe
nooremleitnant (r)