Hoides koos liitlastega Vaba Eestit 

Kaitsevägi ja Eesti Reservohvitseride Kogu sõlmisid koostöölepingu

23. november allkirjastasid kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem ja Eesti Reservohvitseride Kogu juhatuse esimees major Andre Lilleleht kaitseväe ja EROK-i vahelise koostöölepingu, mille eesmärk on luua raamistik ühtse koostöö arendamiseks ning riigi ja rahva kaitsetahte ning kaitsevõime suurendamiseks.
Allkirjastatud KV-EROK koostööleping on märgilise tähendusega ja suunatud meie riigikaitse tulevikku. Alates EROK asutamisest 1997. aastal on see esimene kord, kui oleme raamistanud koos Kaitseväega ühised eesmärgid laiemas võtmes.
Kui esimeste vabatahtlike reservohvitseride kursuste lõpetajad EROK asutamislepingule allkirja andsid, oli meie peamine eesmärk tõsta Kaitseväe ja Kaitseliidu mainet ühiskonnas ning toetada ajateenistusel põhineva riigikaitsemudeli jätkusuutlikku arendamist. Siiani oli Kaitseväega koostööleppe vormis sõlmitud ainult vabatahtlikele kursustele laiema sihtgrupi kaasamise põhimõtted.
Reservjuhi pidev karjääri arendamine, militaarsport, väljaõpe ja reservväelaste vabatahtlik kaasamine Kaitseväe õppuste läbiviimisele toimusid seni eduloona, kuid siiski spontaansetel alustel. Uue lepingu koostamise protsessi käigus sõnastasime uuesti koostöövaldkonnad, mis kirjeldavad poolte ühisosa – millist lisandväärtust EROK kaitseväele anda saab.

Loe lisaks

Vaata pilte