Hoides koos liitlastega Vaba Eestit 

Kindral Riho Terrasele annetati EROK teeneteristi I klass

04.12.2018 toimunud istungil otsustas Eesti Reservohvitseride Kogu Teeneteristi Nõukogu annetada meie organisatsiooni kõrgeima tunnustuse - EROK teeneteristi I klassi (Kuldrist) - ametist lahkuvale Kaitseväe Juhatajale kindral Riho Terras'ele. 

Eesti Vabariigi laiapindse riigikaitse reservjuhtide nimel tunnustame kindral Terrase panust reservidel põhineva riigikaitsemudeli hoidmisel Eestis ning selle propageerimisel meie liitlaste seas. Ametist lahkuva Kaitseväe Juhataja toetusel on uuenenud ohvitseride ja allohvitseride karjäärimudelid, ümberkujundatud vabatahtlik reservohvitseride kursuse formaat ja viidud uuele tasemele liitlaste seas populaarne EROK rahvusvaheline laskevõistlus KVJ auhindadele. Seejuures EROK kandideerimine NATO riikide reservjuhtide esindusorganisatsiooni CIOR eesistujaks 2018. aasta Quebeci kongressil sai toimuda ainult kindral Tarrase isikliku panustamise toel.

EROK teeneterist asutati Võidupühal 2001. aastal annetamiseks neile liikmetele, kellel on väärilisi teeneid EROK põhikirjaliste eesmärkide elluviimisel ja neile Eesti ning välisriikide kodanikele, kes silmapaistval moel on kaasa aidanud Kogule tema eesmärkide saavutamisel.

Vajab eraldi äramärkimist, et 23. juunil 2001. aastal oli EROK teeneteristide saajate seas Vahipataljoni ülem major Riho Terras, kellele annetati toona reservjuhtide poolt Hõberist nr 2. Täna üle antud EROK Kuldristiga nr 25 sai kindral Terras'est esimene kõrgem riigikaitsejuht, keda on tunnustatud nii EROK Hõbe- kui Kuldristiga.

EROK Kuldristi kavaleride seas on kindralleitnant Johannes Kert (nr 1), viitseadmiral tarmo Kõuts (nr 13), kindral Ants Laaneots (nr 20) aga ka kaitseministerid Jüri Luik (nr 8) ja Jaak Aaviksoo (nr 21).