Hoides koos liitlastega Vaba Eestit 

Õpi reservohvitseriks ja anna oma panus riigikaitsesse!

Eesti Reservohvitseride Kogu kutsub kõrgharidusega inimesi kandideerima kursusele "Pataljoni staabiohvitseri kursus spetsialistile (PSOKS)", mille lõpetajatele antakse ohvitseri auaste (nooremleitnant) ning töö ja erialaga haakuv sõjaaja ametikoht kaitseväe sõjaaja struktuuris. Sel aastal otsitakse logistika ja vaimuliku taustaga inimesi. 


SISSEJUHATUS
Eesti Kaitsevägi on üles ehitatud reservarmee mudelile, see tähendab, et sõjaaja struktuur ja personali vajadused on kordades suuremad kui rahuajal. Kõikidele sõjaaja struktuuri ametikohtadele ei saa inimesi ette valmistada ainult läbi ajateenistuse. Sellistele ametikohtadele, mis nõuavad väga kindlat erialast ettevalmistust ja kogemust, otsib kaitsevägi inimesi tsiviilsektorist. Selleks, et koolitada tsivilistidest reservohvitserid, viib Kaitseväe Akadeemia läbi pataljoni staabiohvitseri kursus spetsialistile (PSOKS)Reservohvitseriks saamine toob endaga kaasa kohustuse ja vastutuse Eesti Vabariigi ees. Kursusele kandideerija peaks endalt küsima: "mida saan mina kaitseväele anda", mitte ainult: "miks ma tahan saada reservohvitseriks".

KURSUSE ÜLESEHITUS
Kursust viib täies mahus läbi kaitsevägi. Eesti Reservohvitseride Kogu aitab värbamisega, kuid ei vastuta kursusele vastuvõtmise või läbiviimise eest. Kursus koosneb kahest etapist:
Esimeseks etapiks on staabiohvitseri sõjaline baaskursus (SOSBK), mis viiakse läbi Kaitseväe Akadeemia poolt Võrus. Peamisteks teemadeks on kaitseväe tegevuse alused, välioskuste õpe, relva- ja laskeväljaõpe. SOSBK-il ei pea osalema need, kes on viimase viie aasta jooksul läbinud ajateenistuse või SBK või osalenud aktiivselt õppustel ja/või sõjalisel väljaõppel. Otsus SOSBK-il osalemise vajaduse kohta tehakse iga kandidaadi kohta eraldi.

Toimumisaeg: 18.07.-12.08.2022
Õppekava

Teises etapis läbitakse koos tegevväelastega pataljoni staabiohvitseri kursus (PSOK). PSOK-i eesmärk on anda kursuslasele teadmised pataljoni lahingutoimingutest, staabitöö protseduuridest ning tehnikatest, ühtlasi kujundada nende arusaama jalaväerühma ja -kompanii lahingutegevusest, võimaldamaks kursuse läbinul täita juhendamisel staabiohvitseri ülesandeid pataljoni lahingutegevuse planeerimisel sõjaajal.
Õppekava 

Toimumisaeg:
I moodul: 05.-16.09.2022

II moodul: 13.02.-10.03.2023
KANDIDEERIMINE

Sellel aastal otsitakse sobivaid kandidaate logistika ja kaplanaadi ametikohtadele. Kursusele kandideerimiseks on vajalik esitada digitaalselt allkirjastatuna ühtses konteineris hiljemalt 25. jaanuariks 2022 e-posti aadressile mari.uuemaa@erok.ee alljärgnevad dokumendid:
 • koopia isikutunnistusest või passist;
 • koopia kõrgharidust tõendavast dokumendist;
 • elulookirjeldus, kajastuma peab ka:
  • kas olete kaitseväekohustuslane (jah/ei);
  • kas ajateenistus on läbitud (kus ja millal);
  • kas ja mis auaste on antud;
  • hetkel kehtiv SA ametikoht ja läbitud RÕK-d kui on. Kontrolli siit: https://www.kaitsevaeteenistus.ee/
 • 1 leheküljeline essee teemal: "Miks sobin mina reservohvitseriks: mida suudan kaitseväele pakkuda ja mida ootan vastu";
 • soovituslikult soovituskiri.
Kaitseväe  personaliosakonna otsusest, kes pääseb kursusel ja kes mitte, antakse kõigile kandidaatidele personaalselt teada. Otsuse langetamise tähtaeg sõltub kaitseväest ja otsustus protsess võib olla väga pikk. Kursusele arvatakse KUNI 10 reservohvitseri kandidaati.

NÕUDED
Nõuded kandideerimiseks:
 • Eesti Vabariigi kodakondsus;
 • I astme kõrgharidust (bakalaureuseõpe või rakenduskõrgharidusõpe);
 • olema arvele võetud kaitseväekohustuslasena või olema valmis kaitseväekohustuslasena arvele võtmiseks;
 • tervislik seisund peab võimaldama täies mahus osa võtta väliharjutustest ning kursuse jooksul toimuvast üldfüüsilisest ettevalmistusest;
 • inglise keele oskus kesktasemel.
Kursusele pääsevad ainult need kandidaadid, kes vastavad esitatud nõuetele ja on valmis asuma antud üleskutses otsitavale sõjaaja ametikohale ning kelle kandidatuur on leidnud heakskiidu ka konkreetse üksuse poolt.

TOETUSED JA TAGATISED

Kursuste moodulites osalemine toimub õppekogunemiste raames, millega on tagatud osalejatele kõik teenistusega seatud garantiid ja toetuste maksmine.

Lisainfo:
Leitnant (res) Mari Uuemaa
EROK peasekretär
mari.uuemaa@erok.ee

Olla väärikas juht, kui isamaa vajab!