Hoides koos liitlastega Vaba Eestit 

Täna anti Toris Eesti Sõjameeste Mälestuskirikus üle selle aasta EROK teeneteristid.

EROK kuldristi nr 26. pälvis Soome vennasorganisatsiooni RUL president mjr Mikko Halkilahti. EROK hõberisti nr 54 pälvis kolonel Eero Rebo. 
20-tuhande Soome reservohvitseri koostöö on olnud EROK liikmeskonnale alati eeskujuks. RUL juhi ametiaega lõpetav major Halkilahti on läbi aastate toetanud RUL- EROK vahelist ametlikku koostööd ja mitteametlikku lävimist. Eriti oluline on olnud mjr Halkilahti toetus ajal, kui EROK on võtmas suuremat vastutust liitlasriikide reservohvitseride ühendamisel: valmistume NATO reservohvitseride liidu CIOR eesistumiseks 2022-2024 ning suureks CIOR suvekongressiks selle aasta augustis Tallinnas.


Kolonel Eero Rebo on ülemana aastaid aktiivselt panustanud reservohvitseride kaasamisse oma juhitavas 2. jalaväebrigaadis. Tunneme tema tugevat isiklikku panust ohvitserkonna hariduse ja sõjalise ettevalmistuse süsteemi ühtlustamisel. EROKi liikmeskonnal on olnud au viimasel kolmel aastal annetada koostöös Tallinna, Tartu ja Võru linnadega 2. jalaväebrigaadi reservpataljonidele nende lahingulipud. Tunnustamaks seda tegevust otsustas EROK teeneteristi nõukogu anda kolonel Rebole EROK hõberisti nr 54.

EROK Raudristi kavaleride nimekiri täienes täna kuue kaasvõitlejaga. EROK Raudrist pälvisid mjr Ivo Reimann KV Toetuse väejuhatusest, ltn Alar Nigul ja n-ltn Marko Tooming EROK Põhja osakonnast, st- vbl Andreas Rebane KV 1. jalaväebrigaadist ja st-vbl Margus Isotamm KV 2. jalaväebrigaadist ning n-vbl Heiki Magnus EROK Lääne osakonnast.

Olla väärikas juht, kui isamaa vajab!