Hoides koos liitlastega Vaba Eestit 

EROK Teeneteristi Nõukogu otsustas 2020. aasta Võidupühal tunnustada oma liikmeid kolme Raudristi ja ühe Hõberistiga.

Panuse eest EROK põhikirjaliste eesmärkide täitmisel ja Eesti riigikaitse reservidel põhineva ülesehituse toetamisel pälvis seekord Hõberisti mjr Mehis Born ja Raudristid n-ltn Daimar Liiv, n-ltn Alar Ilves ja lpn Roger Vinni.
EROK teneteristi kolm klassi on asutatud 23.06.2001. aastal ja nende väljaandmine on piiratud organisatsiooni liikmete arvuga. Igal aastal saab EROK teenetersiti põhiklasse välja anda ainult ühe iga 50 liikme kohta. Traditsiooniliselt antakse reservjuhtide tunnustused üle 22. juunil EROK aastapäevale pühendatud teenistusel Eesti Sõjameeste Mälestuskirikus Toris.

EROK Lääne osakonna ja Toetuse Väejuhatuse sektsiooni (TVJS) liige mjr Mehis Born on pälvinud 2009 aastal Raudristi nr 42, mil tunnustasime tema panust Kaisteliidu malevapealiku ametis. piirkonna reservjuhid on toonud välja tema jätkuvat reservide koondamisele suunatud tegevust tegevteenistuse perioodil nii Kaitseliidus kui Toetuse Väejuhatuses ja reservjuhina alates 2018. aastast Lääne osakonna esimehena.

EROK Põhja osakonna ja Juristide sektsiooni (JS) liige n-ltn Daimar Liiv on aktiivselt kaasa löönud EROK Sõjaõiguse Konverentside ettevalmistamsiel ja läbiviimisel, koostanud riigikaitseõiguse alaseid arvamusi ja ettepanekuid menetletavatele seaduseelnõudele ja ideekavandi kohtute seaduse täiendamiseks ning sõjakohtu regulatsiooni sätestamiseks. Samuti on ta Justiitsministeeriumi riigikaitse õiguse töörühma liikmena esindanud EROK JS seisukohti ja olnud rahvusvahelise reservjuhtide konföderatsiooni CIOR ürituste korraldamisel Eestis 2019. aastal korraldusmeeskonna liige.

EROK Kirde osakonna ja 1. jaleväebrigaadi sektsiooni (1BS) liige n-ltn Alar Ilves, kelle kohta kaasvõitlejad on öelnud nii: "Vaatamata sellele, et n-ltn Ilves on täna suundunud reservist tegevteenistusse, panustab ta jätkuvalt ja pühendunult EROK tegevuste läbiviimisesse. N-ltn Ilves õpetab juba aastaid riigikaitset Rakvere Reaalgümnaasiumis ja organiseerib õpilastele riigikaitse laagreid. Ta on toetanud EROK 1BS tegevust, selle loomisest alates."

EROK Kirde osakonna liige lpn Roger Vinni Narva piirkonnast, on tegelenud aktiivselt reservjuhtide tegevuse tutvustamisega Narvas ja Ida-Virumaal. Aastate jooksul on ta järjekindlalt kaasa aidanud erinevate EROK ürituste korraldamisele Narvas ning on toetanud kaasvõitlejatest riigikaitse õpetajate õpilaste väljasõite Ida-Virumaale. On hea teada, et EROk liikmetele on alati tagatud esmaklassiline logistiline tugi Narvas toimuvatel õppustel või riiklikel tseremooniatel osalemisel.

Õnnitleme värskeid EROK Teeneteristide kavalere ja soovime head lähenevat Võidupüha.