Hoides koos liitlastega Vaba Eestit 

Toimus esimene tsiviil-sõjalise koostöö valdkonna infopäev

11. novembril toimus Eesti Sõjamuuseumis esimene tsiviil-sõjalise koostöö ehk CIMIC valdkonna reserv- ja tegevväelasi ning kaitseministeeriumi haldusala koostööpartnereid ühendav infopäev, mis korraldati kaitseväe peastaabi ja Eesti Reservohvitseride Kogu koostöös.

Infopäeval esinesid ettekannetega Kaitseväe Akadeemia ülem brigaadkindral Vahur Karus, CIMIC valdkonna juht kaitseväes kolonelleitnant Gert Treu ning mitmed Eesti Reservohvitseride Kogu CIMIC sektsiooni liikmed. Pea 50 inimest kokku toonud üritusel käsitleti nii valdkonna tulevikuplaane, tehti kokkuvõte suurõppusest Siil 2022 ning diskuteeriti erinevatel valdkonda puudutavatel teemadel.

„CIMIC valdkonnas on koostöö erinevate osapoolte vahel alati olulisel kohal,“ ütles ürituse korraldaja leitnant Janno Isat. „Infovahetus oma valdkonna reservväelastega ja kogukonnatunde süvendamine loovad hea vundamendi meile püstitatud ülesannete paremaks täitmiseks.“

Eesti Reservohvitseride Kogu koosseisus tegutsev tsiviil-sõjalise koostöö erialasektsioon on asutatud 2019 aastal ning on ametlikuks valdkonnapõhiseks partneriks kaitseväele. Sektsioon ühendab endas nii erialaohvitsere kui ka CIMIC temaatikaga tihedalt kokku puutuvaid toetajaliikmeid erinevatelt erialadelt.  

Pildid: https://pildid.mil.ee/index.php?/category/61502