Hoides koos liitlastega Vaba Eestit 

Üleskutse aitamaks Antsla Üksikkompaniid

6. veebruari hilisõhtul süttis maja, mille esimesel korrusel asub KL Antsla Üksikkompanii Kodu. Tules hukkus ka ülemise korruse ühe korteri omanik. Praeguses seisus ei ole kaitseliitlaste Kodu ruumid enam kasutatavad.

Head reservohvitserid

Kaitseliidu Antsla Üksikkompanii pealik on teinud avaliku pöördumise milles palub abi, et saaks taastatud KL Antsla Üksikkompanii Kodu. See palve peaks kõigile EROKi liikmetele väga korda minema kuna, EROK on suuresti tänuvõlgu kogu Kaitseliidu Võru malevale. Meie iga aastane Võrumaal toimuv laskevõistlus on just kohalikke kaitseliitlaste väljaõpet häirinud, kuna oleme lasketiiru alati endale täies mahus terveks nädalavahetuseks kinni pannud. Igal aastal on malev meile vastu tulnud ning tiirud oma üritustest meie jaoks vabastanud. Võib-olla veelgi tähtsam on ühtsus, et omasid  tuleb hoida ja aidata, see peaks igale kaitseväelasele, kaitseliitlasele ja reservväelasele loomuomane olema.


Nimelt 6. veebruari hilisõhtul süttis maja, mille esimesel korrusel asub KL Antsla Üksikkompanii Kodu. Tules hukkus ka ülemise korruse ühe korteri omanik. Praeguses seisus ei ole kaitseliitlaste Kodu ruumid enam kasutatavad. Samas on see kinnistu KL Antsla Üksikkompanii jaoks tegevuskeskuse asukohalt kõige sobivam Antsla linnas. Kohe kõrval, Antsla Gümnaasiumi hoones, asuvad KL Antsla Üksikkompanii lasketiir koos relvahoidla ja riigikaitse klassiga. Lasketiir, relvahoidla ja õppeklass saavad käesoleva aasta lõpuks omavalitsuse rahastamise toel kapitaalremonditud.

 

EROK liikmed on pöördunud juhatuse poole koguda toetust kaasvõitlejate aitamiseks. Teie annetused on oodatud EROKi annetuste kontole (EROK on tulumaksuvabastusega ühingute nimekirjas) kust edasi teeme EROK liikmete nimel annetuse KL Antsla Üksikkompaniile. Annetuse suurus olgu oma südametunnistuse järgi aga iga väike panus on vägagi oodatud all järgnevale kontole:

 

Eesti Reservohvitseride Kogu

EE782200221050595593

Märksõna: ANTSLA