Hoides koos liitlastega Vaba Eestit 

Vanematekogu esimehe major Toomas Lumani pöördumine 16.11.2017

EROK Vanematekogu esimehe major Toomas Lumani pöördumine Kaitseväe aastapäeva pidulikul vastuvõtul 16.11.2017

EROK Vanematekogu esimehe major Toomas Lumani pöördumine Kaitseväe aastapäeva pidulikul vastuvõtul 16.11.2017

Austatud riigikogu esimees, riigikogu liikmed, kaitseväe juhataja, ministrid, kindralid, ohvitserid, allohvitserid, kaitseväelased, lugupeetud daamid ja härrad.

Riigi ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja asutatud Riigikaitse Edendamise Sihtasutus on andnud Aasta ohvitseri ja Aasta allohvitseri preemiaid välja alates 2007. aastast ehk tänavu juba üheteistkümnendat korda.

See on konkreetne koostöö meie ühtsete väärtuste hoidmise nimel. See on koostöö, mis aitab kaasa kaitseväelaste arengule ning tihendab sidemeid erasektori ja kaitseväe vahel.

Mul on heameel tõdeda, et kaitseväelased, keda seni on tunnustatud Aasta ohvitseri ja Aasta allohvitseri konkursi peapreemiaga, on enamjaolt jätkuvalt teenistuses nii Eestis kui välismissioonidel. Kümme aastat on pikk aeg ning seega on loomulik, et mõni tiitli pälvinu on täna edukat karjääri tegemas hoopis reservis. Nii nende kui tegevteenistuses olevate kaitseväelaste ja kaitseliitlaste järjekindel töö ja preemiaga kaasnenud tiitel innustavad omakorda kindlasti ka kolleege preemia poole püüdlema. See on oluline tugi meie kaitseväe ja Eesti kaitsevõime arendamisel.

Alates tänavusest aastast kaasneb peapreemiaga lisaks rahalisele tunnustusele ka väärikas rinnamärk mida Aasta ohvitseridel ja Aasta allohvitseridel on õigus kanda oma vormikuuel. Loodan väga, et see rinnamärk, mille statuudi koos kaitseväega välja töötasime, väljendab preemia saanute jaoks kõige paremal moel kõiki kaitseväe põhiväärtuseid ega lase neid unustada, vaid sunnib nende järgimist nõudma ka kaasvõitlejailt. Kandke seda märki uhkusega! Veel käesoleval aastal anname koos Kaitseväe juhatajaga märgid üle ka varasematele Aasta ohvitseridele ja Aasta allohvitseridele.

Ka tänavu oli konkursile esitatud kandidaatide seast valikute tegemine keeruline. Tase on kõrge ja järjest tasavägisem. Kõik esitatud kandidaadid on väärikad kaitseväelased ja kaitseliitlased, kes millegagi möödunud aastal silma jäänud ning pälvinud vajaliku kaaslaste tunnustuse, et saada konkursile esitatud.

Preemia saavad tänagi 5 ohvitseri ja 5 allohvitseri. Sealhulgas “Aasta ohvitser” ja “Aasta allohvitser”.

Soovin Riigikaitse Edendamise Sihtasutuse, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Eesti Reservohvitseride Kogu poolt kõigile kaitseväelastele ja riigikaitse eest seisjatele õnne kaitseväe aastapäeva puhul ning pühendumust Eesti kaitsevõime tõstmisel ja meie rahva kaitsetahte kasvatamisel!

Aitäh!